17 ธ.ค. 63 "ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง 2 “สายธารซีไรต์”"

โพสต์24 ธ.ค. 2563 00:44โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 19:55 ]


        วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ลานร่มไม้หอพระ โรงเรียนธารทองพิทยาคม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้ความสำคัญด้านการอ่าน การคิด และการเขียน จึงได้จัดค่ายวรรณกรรมลำธารทองเป็นปีที่ 2 “สายธารซีไรต์” เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ได้รับประสบการณ์ในอ่านเขียนจากวิทยากรมืออาชีพ กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา ในหัวข้อ "สายน้ำ สายธารวรรณกรรม" การเข้าฐานการเรียนรู้วรรณกรรม ๕ ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรื่องสั้น ท้าทาย,ฐานคมคาย คำกวี, ฐานสารคดี ให้รู้ ,ฐานดู ทำ การละคร และฐาน ดีด ร้อง ทำเพลง โดย ดร.สุริยา เผือกพันธ์ ประธานในพิธี นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ . ได้รับเกียรติจาก คุณอังคาร จันทาทิพย์ กวีรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ " รางวัลซีไรต์" 2 สมัยมาเป็นวิทยากร และคณะ จำนวน 17 ท่าน ล้วนเป็นผู้ทรงความรู้ ความสามารถ ทั้งนักเขียน กวี บรรณาธิการ ผู้กำกับละครเวที นักดนตรี นักแต่งเพลง เชฟและคอลัมน์นิสต์อาหาร มาเปิดประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งแก่นักเรียนที่เข้าค่ายในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2563 รวม 3 วัน 2 คืนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธารทองพิทยาคม และงบสนับสนุนจากบุคคลภายนอก ร้านค้า และประชาชนชาวลำปลายมาศ. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ssbr32
Comments