20 ส.ค. 63 "ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ฯ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่"

โพสต์2 พ.ย. 2563 20:36โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2563 22:41 ]


วันนี้ ( 20 สิงหาคม 2563 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) และนายสมศักดิ์ ศิลากุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)
.
โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ภาพกิจกรรม)

Comments