21 สิงหาคม 2560 สพม32 น้อมนำ "พระบรมราโชวาท เรื่อง การทำงาน"

โพสต์9 ต.ค. 2560 23:25โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

''...หลักการสำคัญประการหนึ
่ง ที่ จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จและ เจริญก้าวหน้าได้แท้จริง คือ การไม่ทำตัวทำความคิดให้คับแคบ หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ร่วม งานอย่างจริงใจ...'' 
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 18 กรกฎาคม 2530 (ภาพกิจกรรม)
Comments