21 มิถุนายน 2561 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

โพสต์10 ก.ค. 2561 20:47โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

สพม.32 (บุรีรัมย์) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลให้หน่วยงานการศึกษา เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน วันนี้ ( 21 มิถุนายน 2561 ) ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมือง นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เปิดการอบรมโครงการ "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลให้หน่วยงานการศึกษา " โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสพม.32 เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าข้าราชการประพฤติมิชอบ หรือมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น แต่เป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ และเป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ข้าราชการ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรรณะ ลือจันทร์พิพัฒน์ และนางสาวนุชจิรา อยู่ยอด จากสำนักงาน ป.ป.ชง จังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายพิเศษแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของข้างราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน   ภาพกิจกรรม
Comments