21 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2561

โพสต์22 ก.พ. 2561 19:50โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 21 กุมภาพันธ์ 2561 ) ห้องประชุมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561ได้แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการน้อมนำพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9 “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก” สู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน แนวคิด No Child Left Behind ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้นายกำพล ศิริรัตนนท์ นายอำเภอหนองกี่ ได้กล่าวต้อนรับ นายปราโมทย์ หอยมุกข์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนที่มาร่วมประชุม (ภาพกิจกรรม)
Comments