21กุมภาพันธ์ 2561 MOU สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

โพสต์22 ก.พ. 2561 19:56โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ในวันนี้(21กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมึกษาในสถานศึกษา ระหว่างเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ กับนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กับนายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.32 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561สัญจร ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)
Comments