๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ " พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน "

โพสต์25 ต.ค. 2560 03:35โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ทั้งนี้เวลา ๑๗.๐๐ น.นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน (ภาพกิจกรรม)
Comments