20 ธันวาคม 2560 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ครั้งที่ 68 "

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:03โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 18.45 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น นายศักดา คำฝอย นางภานิชา อินทร์ช้าง นายสุชิต ชมภูวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 ร่วมรับมอบธงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาพกิจกรรม)
Comments