20 ธันาวาคม 2560 "เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปี 2560 "

โพสต์10 ม.ค. 2561 00:50โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

เมื่อวันที่ 20 ธันาวาคม 2560 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการการศึกษษขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษา “ เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปี 2560 ” สำนักงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน ประทรวงศึกษาธิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ ลานหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาพกิจกรรม)
Comments