20 สิงหาคม 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์10 ต.ค. 2561 23:35โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

" ความรู้ที่ใช้ได้ผลนั้น ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ ชำนาญ นำมาใช้การได้ทันที และนอกจากความรู้ด้านลึก คือวิชาเฉพาะสาขาที่ศึกษามาโดยตรงแล้ว ความรู้ด้านกว้าง คือ วิชาการอื่น ๆ ทั่วไป ย่อมเป็นปัจจัยประกอบส่งเสริมอีกส่วนหนึ่งด้วย ” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ วันนี้ ( 20 สิงหาคม 2561 ) เวลา 08.30 น.บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมสุนทรียสนทนา กลุ่มนิเทศฯ โดย ศน.เพ็ญพิมล เทพทอง นำเสนอการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และกลุ่มบุคคล แจ้งการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ภาพกิจกรรม
Comments