20 พฤศจิกายน 62 สพม32. " องค์กรก้าวหน้า "

โพสต์21 พ.ย. 2562 18:34โดยสกุณา โสดาปัดชา


    “...นักเรียนจงฝึกหัดให้มีความตั้งใจจริง เสียตั้งแต่บัดนี้ เพราะความตั้งใจจริงนี้ จะช่วยกำจัดความเกียจคร้าน ความอ่อนแอ และความท้อถอยได้อย่างดียิ่ง จะปลูกฝังความขยันหมั่นเพียร และนิสัยดีที่ปูลกฝังไว้แต่เยาว์วัยนี้ จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้า จะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ และจะช่วยให้มีความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต...” วันนี้ ( 20 พฤศจิกายน 2562 ) เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา (ภาพกิจกรรม)
Comments