20 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 เป็นประธานเปิดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

โพสต์21 ม.ค. 2563 01:24โดยสกุณา โสดาปัดชา


นักเรียน ม.6 สหวิทยาเขตลำปลายมาศ ร่วมติวเข้มล้นห้องประชุม !!!
วันนี้ ( 20 มกราคม 2563 ) เวลา 09.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานเปิดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ณ โรงเรียนลำปลายมาศ โดย นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ O-Net แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในชนบทและต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกล ให้ได้รับโอกาสในการติวอย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับเยาวชนที่อยู่ในเมืองใหญ่และกรุงเทพมหานคร
    ผู้เข้ารับการติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนลำปลายมาศ 420 คน โรงเรียนธารทองพิทยาคม 126 คน โรงเรียนจตุราษฎรพิทยาคม 20 คน โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 15 คน โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 10 คน โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 52 คน และโรงเรียนชำนิพิทยาคม 33 รวม 676 คน
    ทั้งนี้กิจกรรมติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร จุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนลำปลายมาศ จุดที่ 2 นักเรียนในสหวิทยาเขตนางรอง ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม (ภาพกิจกรรม)
Comments