20 มกราคม 2561 ธ สถิตในใจไทยทั่วหล้า

โพสต์25 ม.ค. 2561 00:46โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 20 มกราคม 2561 ) 14.30 น ที่ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนพุทไธสง นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32(บุรีรัมย์) เปิดนิทรรศการศิลปะที่แสดงถึงพระมหากรุณาที่คุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายใต้ชื่อ “ ธ สถิตในใจไทยทั่วหล้า” ซึ่งโรงเรียนพุทไธสงเป็นศูนย์จัดการเรียนรู้ศิลปะ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีอ.สังคม ทองมี นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง นายประชัย พรสง่ากุล ผอ. รร.พุทไธสง คณะครู นักเรียนร่วมเป็นเกียรติ (ภาพกิจกรรม)
Comments