20 ม.ค. 64 "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"

โพสต์20 ม.ค. 2564 17:53โดยnanthana tadsana        วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมทำกิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) อย่าเคร่งครัด โดยมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณประตูทางเข้าสำนักงาน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน. #กิจกรรมสุนทรียสนทนา บุคลากรในสังกัดร่วมแลกเปลี่ยนข้อราชการ. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments