20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 “โนนเจริญพิทยาคม” มอบประกาศนียบัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562"

โพสต์21 ก.พ. 2563 01:03โดยPhakpoom Phatchanee

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 เป็นประธานงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยนายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียนทุกคน ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 99 คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 61 คน  (ภาพกิจกรรม)
Comments