20 กรกฎคม 2563 คัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

โพสต์20 ก.ค. 2563 19:50โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ 20 กรกฎคม 2563 ห้องประชุมสามัญสำนึก โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกรับทุนการศึกษาฯ ต่อยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ภาพกิจกรรม)
Comments