20 กรกฎาคม 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์23 ก.ค. 2561 20:38โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

สมัยนี้ทางการศึกษาพยามที่สั่งสอนหรือที่จะสนับสนุนในทางที่จะให้เด็กมีความคิดริเริ่มอย่างมาก จึงหาวิธี ต่างๆที่จะมา ทำให้เกิดความคิดริเริ่ม ความคิดริเริ่มนี้เป็นสิ่งดี ในคำนี้ก็แสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่า แปลว่าอะไร เป็น ความคิดของตนเองที่จะเริ่มทำอะไรขึ้น แต่ว่าไม่ได้บอกไว้ว่าเริ่มทำอะไรนั้นเป็นสิ่งใด หมายถึง ความคิดริเริ่มที่จะทำสิ่งที่จะเป็นสิ่งสร้าสรรค์ สำหรับตัวเอง สำหรับสังคมหรือไม่ แต่ว่าในคำนี้ "ริเริ่มและความคิด"ก็มีเพียงแต่ว่า เป็นเบื้องต้นหมายความว่าสั่งสอนให้ทุกคนมีความ คิดที่จะเริ่มสิ่งใดด้วยตนเอง แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องไม่ลืม อย่าไปเห่ออย่าไปหลงในความคิดริเริ่มนี้ สิ่งสำคัญที่สุดเวลาริเริ่มอะไรแล้วต้องให้ต่อเนื่องต่อไป ต้องทำต่อไปจนสำเร็จ ข้อนี้เป็นข้อสำคัญ พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา 2514 วันที่ 25 มีนาคม 2515 วันนี้ ( 20 กรกฎาคม 2561 ) เวลา 08.30 น.บุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา โดยผอ.กลุ่มน .   ภาพกิจกรรม
Comments