20 กรกฎาคม 2561 การอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)

โพสต์23 ก.ค. 2561 20:31โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 20 กรกฎาคม 2561 ) ที่ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ตึก 15 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ศูนย์การอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (มหาวิทยาลัยราชภัฎ) ได้มีการจัดการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ 18 ระหว่าวันที่ 2-20 กรกฎาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารให้แก่ข้าราชการครูภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและบรรยายพิเศษ (คลิกชมภาพเพิ่มเติม )  https://drive.google.com/drive/folders/1alZYNqMpMa2QIvPPacoDLy3F5Wd7GvNu?usp=sharing   ภาพกิจกรรม
Comments