20 กรกฎาคม 2561 การประชุมเตรียมความพร้อมฯ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

โพสต์23 ก.ค. 2561 20:34โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 20 กรกฎาคม 2561 ) ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคและด้านที่พักนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ( พ.ศ.2561) " บุรีรัมย์เกมส์ "   ภาพกิจกรรม
Comments