1 ธ.ค. 63 "ผอ.สพม.32 ประธานประเมินโรงเรียนพระราชทาน"

โพสต์2 ธ.ค. 2563 22:18โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 20:18 ]


        วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านยายคำ รับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา. โดยมี ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านยายคำ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นางดวงปาน นครทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายพนม ศรีนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และนางพรนภัส ละประโคน นักวิชาการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3. นายบุญลือ เทียนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยายคำ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินและนำเสนอ YAIKHUM model คือ Y : การเป็นโรงเรียนศูนย์กลางกิจกรรมการพัฒนาเยาวชน (youth activity center school) A: การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย (Goals) I: การบูรณาการ(Intergration) K: การเป็นสังคมฐานความรู้ (knowledge based society) H: การเป็นโรงเรียนเน้นการศึกษาประวัติศาสตร์ ( Historical learning school ) A: การเป็น โรงเรียนปลอดสารเสพติด (Antidrug school ) M: การเป็นโรงเรียนคุณธรรม( Moral school ) . นายบุญลือ กล่าวอีกว่า โรงเรียนบ้านยายคำมีพื้นที่ 43 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา ได้ดำเนินโครงการ "ดอกดินบานที่บ้านยายคำ" เพื่อให้นักเรียนเพาะดอกดินจำหน่ายหารายได้ระหว่างเรียน ตามสโลแกนที่ว่า “เด็กๆ ไม่ต้องเอาเงินจากบ้านมาโรงเรียน ให้มาเอาเงินจากโรงเรียนไปบ้าน " โดยแรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ดอกดิน เพราะเป็นพืชประจำท้องถิ่น มีลักษณะคล้ายกับดอกกระเจียว จึงได้นำนักเรียนไปศึกษาค้นหาดอกดินที่เขาพนมรุ้งและเขาอังคาร นำมาเพาะอนุรักษ์ เพราะหากไม่อนุรักษ์อีกไม่นานจะสูญพันธุ์แน่นอน และได้จัดทำสวนป่าเพื่อขยายพันธุ์ดอกดินภายใต้ชื่อโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า เพิ่มมูลค่าให้แผ่นดิน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” (ภาพกิจกรรม)

 
แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32/
Comments