1 ธันวาคม 2560 สพม.32 " คนสำราญ งานสำเร็จ"

โพสต์5 ธ.ค. 2560 21:00โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

“ ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความคิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง ซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบเพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงาน และแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ”

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

PHOTOS: วันนี้ (1 ธันวาคม 2560) เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม. 32 นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพม.32 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต

สุนทรียสนทนา : นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม. 32 พบบุคลากรในสังกัด เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สื่อสารในวิสัยทัศน์ ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อการปฎิบัติงานร่วมกัน ดังคำที่ว่า “ คนสำราญ งานสำเร็จ ” โดยพื้นฐานการทำงาน คือ ต้องมีความสุข ดี แล้วเก่ง ปรับตัวในการทำงาน พยายามรักษาระดับมาตรฐานการทำงาน ทำให้เก่ง ที่สำคัญทำงานให้มีความสุข ปรับระดับคุณภาพให้กับการปฏิบัติงาน มีความสมดุล เหมาะสม ผ่อนคลายต่อการทำงาน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
Comments