1 พฤศจิกายน 2562 "โครงการประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณประจำปี" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

โพสต์13 พ.ย. 2562 01:13โดยสกุณา โสดาปัดชา


    วันนี้ ( 1 พฤศจิกายน 2562 ) เวลา 10.00 น ห้องประชุมไชยมงคล อาคารมัธยม 3 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เชิญผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบโครงการประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ภาพกิจกรรม)
Comments