1 มิถุนายน 2563 สพม.32 " ยินดีต้อนรับ "

โพสต์4 มิ.ย. 2563 00:13โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 1 มิถุนายน 2563 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 แจ้งข้อราชการและต้อนรับบุคลากรใหม่ นางสาวสุปิญาวรรณ หมายปาน นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวจันทร์นภา รองจัสตุ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  (ภาพกิจกรรม)
Comments