1 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 เยี่ยมสนามสอบ O-NET

โพสต์2 ก.พ. 2563 19:14โดยสกุณา โสดาปัดชา


ผอ.สพม.32 เยี่ยมสนามสอบ “โอเนต” ราบรื่น ไร้ปัญหา . เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีสนามสอบ 14 สนาม กระจายตามอำเภอต่างๆ 23 อำเภอ อยู่ในพื้นที่ระยะทางที่นักเรียน ม.3 สามารถเดินทางไปสอบได้สะดวก โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ประธานศูนย์สอบ ดูแลรับผิดชอบดำเนินการจัดการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด 66 โรงเรียน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ นัมีจำนวนนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 100,14 คน จัดเป็น 342 ห้องสอบ .คณะกรรมการสนามสอบ จำนวน 964 คน . นอกจากนี้ สนามสอบทุกแห่งได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการประชุมคณะทำงานทุกฝ่าย และตรวจสอบพื้นที่อาคารที่ใช้สอบ ดูความปลอดภัย และป้องกันปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนการจัดสอบในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแต่วันจะเริ่มสอบเวลา 10.00 น. นักเรียน ม.3 ผู้เข้าสอบต้องเดินทางถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง . ทั้งนี้ ทุกสนามมีคณะกรรมการดำเนินงานตามระเบียบแนวปฎิบัติและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ หัวหน้าสนามสอบ/ผู้ประสานงานสนามสอบ/กองกลาง/ประชาสัมพันธ์/พยาบาล/กรรมการคุมสอบ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ตำรวจ (ภาพกิจกรรม)
Comments