1 ก.พ. 64 "ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ร่อนทองพิทยาคม"

โพสต์2 ก.พ. 2564 22:40โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2564 22:53 ]        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์ ) พร้อมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ราย นายทินกร อินโท่โล่ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องทองพิทยาคม 
        ทั้งนี้ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) ให้คำปรึกษา แนะนำการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ก่อนคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่จะได้ทำการประเมิน ณ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments