19 ต.ค. 63 " สติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญ "

โพสต์5 พ.ย. 2563 18:42โดยnanthana tadsana
ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอ ระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัว เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอดและสามารถก้าวไปถึงความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในการงานและการครองชีวิต ... พระบรมราโชวาทในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๕ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ #ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ***** วันนี้ ( 19 ตุลาคม 2563 ) เวลา 08.30 น. นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา รองผอ.สพม.32 แจ้งข้อราชการแก่บุคลากร (ภาพกิจกรรม)
Comments