19 ต.ค. 60 " สพฐ.ประชุม ผอ.สพท.และ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ "

โพสต์25 ต.ค. 2560 03:32โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

PHOTOS: วันนี้ (19 ต.ค. 60) เวลา 13.30 น.นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผู้ร่วมประชุมสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ ในระดับเขตตรวจราชการ และระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวทางในการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพครูบุคลากรทางการศึกษา (ภาพกิจกรรม)
Comments