19 ธันวาคม 2562 รมช.ศธ.ติดตามผลจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์

โพสต์23 ธ.ค. 2562 00:49โดยสกุณา โสดาปัดชา


    วันนี้ ( 19 ธันวาคม 2562 ) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยได้เยี่ยมชมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชมนิทรรศการรับฟังการนำเสนอโครงงานของนักเรียน และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารสถานศึกษา โดยนายศักดิ์ รุ่งแสง จากนั้น พบปะผู้บริหารการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสตึก และในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยมีนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวขอบคุณ (ภาพกิจกรรม)
Comments