19 พ.ย. 63 "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ"

โพสต์22 พ.ย. 2563 23:27โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 20:38 ]


        วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานพิธีเปิด โดย นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กล่าวรายงาน. นายศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการ The Workshop on English / for Administrators and Teachers ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความสามารถของเราในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารโดยใช้การพูดและทักษะการนำเสนอ ให้ระบบการศึกษาของเรามีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง งบประมาณสนับสนุนโดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ gue คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยโอทาโก . ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการ และคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย,เลย- มุกดาหาร,บุรีรัมย์,ลพบุรีและพิษณุโลก จำนวน 90 คน ในระหว่างวันที่19-22 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32/
Comments