19 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม "Logbook teacher "

โพสต์11 ธ.ค. 2561 00:51โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2561) โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดอบรมการจัดทำ Logbook teacher เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่ (ว 21) และการฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Logbook teacher โดยมีนายกิตติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม คณะครู เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติ นายอนุชิต ขุลีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพม.32 วิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ .  (ภาพกิจกรรม)
Comments