19 มกราคม 2563 สพม.32 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

โพสต์19 ม.ค. 2563 18:24โดยสกุณา โสดาปัดชา


วันที่ 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 (17th IJSO) รอบที่ 1 โดยมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือก จากโรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โรงเรียนนางรอง โรงเรียน ลำปลายมาศ และโรงเรียนพุทไธสง รวมจำนวน 71 คน ซึ่งในการสอบคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนสอบใน 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา และสอวน.จะประกาศผลการสอบคัดเลือกต่อไป (ภาพกิจกรรม)
Comments