19 ม.ค. 64 "บุรีรัมย์มาราธอน ปรับแผนเลื่อนจัดงานปลายเดือนมีนาคม 2564"

โพสต์20 ม.ค. 2564 17:49โดยnanthana tadsana        วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “บุรีรัมย์มาราธอน” ประจำปี 2564 ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจำกัด บริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จำกัด สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย (AAA) และสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ได้กำหนดจัดงาน “บุรีรัมย์มาราธอน” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23 -24 มกราคม 2564 ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีกำหนดเลื่อนการจัดงานออกไปเป็นวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และกระจายตัวในวงกว้างหลายจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งกระทบต่อการจัดงาน โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานการประชุม ได้มีการนำเสนอแนวทางดำเนินงานของคณะทำงาน ตลอดทั้งฝ่ายสนับสนุนด้านต่างๆที่ต้องปรับรูปแบบปฏิบัติ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการวิ่ง ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งคณะทำงานแต่ละฝ่ายจะจัดทำแผนงาน รูปแบบการปฏิบัติงาน และวิธีการดำเนินงานในที่ประชุมใหญ่อีกครั้งซึ่งในการประชุมดังกล่าว. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments