19 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่ทิ้งเด็กหลังห้อง ที่รมย์บุรีพิทยาคม

โพสต์19 ก.พ. 2561 18:30โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

(19 กุมภาพันธ์ 2561 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เดินทางไป
ติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการสึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการ นโยบายต้นสังกัด และนำสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยน้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร.๙ “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก ” ยกระดับคุณภาพนักเรียน แนวคิด No Child Left Behind 
( NCBL) “ ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง ” โดยมีจุดหมายนักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จ ผลสำเร็จทางการเรียนเต็มตามศักยภาพ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยเฉพาะเด็กหลังห้อง ที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

ทั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับครูที่รับผิดชอบการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าการใช้งานธุรการ การสื่อสารและการบริหาร เป้าหมายสูงสุดคือใช้เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและครู ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร้ขีดจำกัดโดยพบเพื่อนผู้บริหาร เพื่อนครูโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.32 (บุรีรัมย์) (ภาพกิจกรรม)
Comments