19-20 ตุลาคม 2560 สพม.32 " การประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ"

โพสต์25 ต.ค. 2560 03:17โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

REPORT : เมื่อวันที่ 6 ต.ค.60 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะดำเนินการประชุมจากสพฐ. ผอ.สพป..สพม.จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสพป.สพม.ที่เกี่ยวข้อง
Comments