18 ตุลาคม 2561 สพม.32 "ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแผน ฯ"

โพสต์24 ต.ค. 2561 19:48โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ (18 ตุลาคม 2561 ) ที่ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร เวลา 10.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแผนเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ ฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของครูผู้รับผิดชอบงานแผนของโรงเรียน ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำแผนของสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นครูผู้รับผิดชอบงานแผนในโรงเรียน 66 โรง ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี คณะวิทยากรจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา สำนักงานพัฒนาระบบราชการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา และคณะทำงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 รวมทั้งสิ้น 70 คน โดยมีประธานสหวิทยาเขตทั้ง 9 สหวิทยาเขตในสังกัดร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ .     ภาพกิจกรรม
Comments