18 ธันวาคม 2560 สพม.32 " ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2560"

โพสต์10 ม.ค. 2561 00:22โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 18 ธันวาคม 2560 ) ที่บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เดนส์ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2560ได้แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการน้อมนำพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9 “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก” สู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน แนวคิด No Child Left Behind ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม (ภาพกิจกรรม)
Comments