18 ธันวาคม 2560 " ศาสตร์พระราชา "

โพสต์10 ม.ค. 2561 00:30โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ (18 ธันวาคม 2560) การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2560 
ณ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เดนส์ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บรรยายพิเศษเรื่อการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในสถานศึกษาว่าด้วย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย (ภาพกิจกรรม)
Comments