18 สิงหาคม 2560 ขอต้อนรับคณะฯศึกษาดูงาน ฯ ลำดับที่ 84-85

โพสต์9 ต.ค. 2560 23:14โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ในวันนี้ ( 18 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น ที่ห้องศรีสว่างรัตน์ นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ
ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในโอกาสมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตนำร่อง สพฐ . ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)
Comments