18 พฤษภาคม 2561 สพม.32 " ชุมชน PLC "

โพสต์6 มิ.ย. 2561 03:18โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมศีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นางปติมา 
กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงานและบุคลากรในสังกัด สพม.32 เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ได้ประกอบกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรในสังกัดสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 จำนวน 29 ราย . ภาพกิจกรรม
Comments