18 พ.ค.61 " สวัสดีคุณครู NO Child Left Behind "

โพสต์6 มิ.ย. 2561 03:20โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 18 พ.ค.61 ) เวลา 13.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 “ สวัสดีคุณครู No Child Left Behind ” โดยมี นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่มงาน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.32 ร่วมประชุม
ซึ่งการประชุม ฯ ดังกล่าว เพื่อกำหนดปฏิทินในการจัดกิจกรรม สวัสดีคุณครู ของสหวิทยาเขตทั้ง 9 สหวิทยาเขต เพื่อรับทราบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามจุดเน้น No Child Left Behind .  ภาพกิจกรรม
Comments