18 มกราคม 2563 สพม.32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ

โพสต์19 ม.ค. 2563 18:20โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2563 18:21 ]


18 มกราคม วันยุทธหัตถี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด 
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงตรากตรำพระวรกายและพระสติปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งแก่ชาติไทยในอดีตกาล ส่งผลให้เกิดความสงบสุข และเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบัน การทรงชนะศึกยุทธหัตถีต่อพระมหาอุปราชาในปีพุทธศักราช ๒๑๓๕ นับเป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญ เป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาติไทย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)
Comments