18 มกราคม 2561 สพม.32 " ชี้แจงการสอบโอเนต 2560 "

โพสต์24 ม.ค. 2561 20:53โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ในวันนี้ (18 มกราคม 2561 ) เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งสพม.32 มีสนามสอบจำนวน 14 สนาม ห้องสอบ 330 ห้อง นักเรียน 9,651 คน 
ทั้งนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการใช้นโยบายห้องสอบสีขาว สนามสอบมีการอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน การตรวจสอบรายชื่อ มีเด็กเข้าสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ มาตรการป้องกันอุบัติภัย ปัญหาการทะเลาะวิวาท เน้นให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูของแต่ละโรงเรียนช่วยกำชับเด็กในเรื่องนี้ และคอยติดตามควบคุมพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ (ภาพกิจกรรม)
Comments