18 ม.ค. 64 "ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference)"

โพสต์18 ม.ค. 2564 18:19โดยnanthana tadsana

        วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสามัญสำนึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.32 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนผู้วิทยาการคำนวณและ Coding ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนไลยี (สสวท.) จัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทางหลัก ไต้แก่ 1) www.youtube.com/obectvonline 2) www.obectv.ty 3) www.facebook.com/obectvonline ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 07.30 – 10.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments