18 ม.ค. 64 "การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่"

โพสต์19 ม.ค. 2564 18:02โดยnanthana tadsana


        วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำในการนำเสนอความก้าวหน้าผลการพัฒนางาน ในรอบ 6 เดือนแรก การวางแผนพัฒนาโรงเรียน (ครั้งที่ 2) และนำเสนอผลงานในรอบ 1 ปี การปฏิบัติงานของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments