18 มีนาคม 2563 " การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ "

โพสต์19 มี.ค. 2563 19:31โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 18 มีนาคม 2563 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ในฐานะประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา นางระพีพรรณ มะลิพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางแสงจันทร์ สวาสุ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัดเพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1ปี ครั้งที่ 2 (ครบ12 เดือน) นายพล บุญโชติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ที่ได้ระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติงานหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ผลการประเมินเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด (ภาพกิจกรรม)
Comments