18 เมษายน 2562 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์2 พ.ค. 2562 20:47โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 18 เมษายน 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ผอ.สพม.32 แจ้งรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน ภาระกิจงาน ผอ.สพม.32 เพื่อทราบ
Comments