18 เมษายน 2561 สพม.32ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจพื้นที่ของรมว.ศธ.

โพสต์5 มิ.ย. 2561 21:54โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ (18 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมพร้อมกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐมนตรัว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ( นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ทั้งนี้ในการประชุม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่โรงเรียนพุทธไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  ภาพกิจกรรม
Comments