18 ก.ย. 63 ผอ.สพม.32 นำทีมผู้บริหาร ครู อำลามัธยมบุรีรัมย์

โพสต์2 พ.ย. 2563 22:22โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2563 22:22 ]


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้จัดพิธีเกษียณอายุราชการของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ ครูและบุคลากรในสังกัด ภายใต้โครงการ “ หกสิบปีแห่งชีวิต วิจิตรงาน เป็นตำนานคงอยู่ คู่แผ่นดิน ” โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวรายงาน
.
ด้านนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวในพิธีอำลาชีวิตราชการ ที่บริเวณโดมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ว่า การปฏิบัติราชการในวงการครู นับเป็นช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจ ที่ได้ทำหน้าที่ โดยมุ่งอุทิศตนทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา ดำเนินภารกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติและพัฒนาสังคม ซึ่งภาระหน้าที่อันมีเกียรตินี้ จะยังเป็นสิ่งที่พวกเรายึดถือปฏิบัติตลอดไปแม้เกษียณอายุราชการ ลั่น มีความเป็นครูในสายเลือด จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ พร้อมที่จะเสียสละรับใช้วงการครูและประเทศชาติในทุกโอกาส
.
ทั้งนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 รวม 95 ราย (ภาพกิจกรรม)
Comments