18 ก.ย. 63 เกษียณ แล้ว !

โพสต์2 พ.ย. 2563 22:19โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2563 00:52 ]


        วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีและบรรยายพิเศษ การอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ การยายพิเศษ “ สุขกาย สุขใจ วัยเกษียณ ” นายดำรง กรเกศกมล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 95 ราย (ภาพกิจกรรม)แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/ssbr32/
Comments