18 ก.ย. 63 เกษียณ แล้ว !

โพสต์2 พ.ย. 2563 22:19โดยnanthana tadsana


เมื่อวันที่ ( 18 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ
.
การยายพิเศษ “ สุขกาย สุขใจ วัยเกษียณ ” นายดำรง กรเกศกมล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง
.
โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 95 ราย (ภาพกิจกรรม)
Comments