18 กรกฎาคม 2561 ผอ.สพม.32 " ติดตามโครงการอาหารกลางวัน "

โพสต์23 ก.ค. 2561 20:20โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ผอ.สพม.32 ลงพื้นที่ตรวจอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก วันนี้ ( 18 กรกฎาคม 2561 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ออกตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนลำดวนพิทยาคม อำเภอกระสัง เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีปริมาณเหมาะสมเพียงพอ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่าในการพบเพื่อนครู เขตพื้นที่การศึกษามีความห่วงใย เรื่องการจัดอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเร่งด่วน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนในวันนี้ได้สั่งอาหารจากผู้ประกอบการ เพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน พบว่ามีการจัดการเรื่องอาหารได้เรียบร้อยดี สะอาด มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการและหลักเกณฑ์ที่ต้องการ และอยากจะให้ทางโรงเรียนให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเมนูอาหาร เพื่อความหลากหลายของอาหารและครบตามหลักโภชนาการ หรืออาหารครบ 5 หมู่ . ภาพกิจกรรม
Comments